Polisens Pensionärsklubb i Umeå

Styrelse 2022. fr.v. Thomas Burtröm, Dan Andersson, Sam Sehlström, Berit Wikdahl, Jan Westerberg, Gunborg Hammarström och Jerry Sandström

 

Polisens Pensionärsklubb i Umeå är en förening för personer som tidigare varit anställda i dåvarande Umeå Polisdistrikt och numera är pensionärer. Föreningen är öppen för såväl poliser som civilanställda. Även anställda vid åklagarväsendet kan vara medlemmar, samt även andra personer som i sin befattning haft anknytning till Polis- eller Åklagarväsendet. 

Föreningen bildades 1985. Medlemsantalet brukar hålla sig ganska konstant omkring 80 - 90 medlemmar per år.

Föreningens syfte är att få före detta arbetskamrater att fortsätta att träffas även efter att den aktiva karriären är slut. Därför anordnas möten och utflykter och olika träffar. 

                                          

 

                           

                                                                                

                       Polisbilar från 1960-talet                                     

 Den här sidan har haft [counter] besökare