Polisens Pensionärsklubb i Umeå

Styrelse 2021. Fr v Janne W, Gunborg H, Berit W, Sam S, Jerry S, Thomas B och Dan A

 

Polisens Pensionärsklubb i Umeå är en förening för personer som tidigare varit anställda i dåvarande Umeå Polisdistrikt och numera är pensionärer. Föreningen är öppen för såväl poliser som civilanställda. Även anställda vid åklagarväsendet kan vara medlemmar, samt även andra personer som i sin befattning haft anknytning till Polis- eller Åklagarväsendet. 

Föreningen bildades 1985. Medlemsantalet brukar hålla sig ganska konstant omkring 80 - 90 medlemmar per år.

Föreningens syfte är att få före detta arbetskamrater att fortsätta att träffas även efter att den aktiva karriären är slut. Därför anordnas möten och utflykter och olika träffar. Varje onsdag så träffas de som vill för att spela bordtennis eller ägna sig åt någon annan fysisk aktivitet och därefter inta en gemensam lunch.   

                                          

 

                           

                                                                                

                       Polisbilar från 1960-talet                                     

 Den här sidan har haft [counter] besökare