Polisens Pensionärsklubb i Umeå

Bilder från årsmötet 2011-02-17

Om du klickar på en viss bild förstoras den

Styrelsen bestående av fr v Sam Sehlström, Frank Hagström, Martin Wiklund, Roland Gladh och framför övriga står Yvonne Lundqvist och Margareta Lindqvist

Karin och Roland Gladh

Helge Nygren, Martin Wiklund, Lars och Kerstin Björne

Staffan Holmström, Barbro Kjellberg, Margareta Lundgren, Else-Maj Lindberg och Torbjörn Hammarström

Klas-Ove Persson, Kjell Nilsson och Ernst Forsberg

Åke Brännström, Gösta och Marie Hellberg, Margareta och Frank Hagström

Staffan Holmström, Barbro Kjellberg och Margareta Lundgren

Nisse Lindqvist, Yvonne Lundqvist och Karin Gladh

Musikanterna Staffan Holmström, Sam Sehlström och Nisse Lindqvist