Polisens Pensionärsklubb i Umeå

 

Styrelsen för verksamhetsåret 2019 har följande utseende:

 

Ordförande: Sam Sehlström, telefon 090 - 131456 eller 070 - 382 00 43

 

Vice ordförande: Dan Andersson

 

Sekreterare: Berit Wikdahl, 090 - 121660 eller 070 - 345 78 16

 

Kassör: Thomas Burström      

 

Övriga ledamöter:

 

Jerry Sandström, tillika klubbmästare

 

Suppleanter:  Gunborg Hammarström och Jan Westerberg

 

Revisorer:  Per Lillieroth och Åke Pettersson