Polisens Pensionärsklubb i Umeå

Bilder från Luciafirandet 2010-12-13 i Polishusets restaurang

Om du klickar på en viss bild förstoras den

Luciatåget

Krister Sandqvist informerar

Länspolismästare Krister Sandqvist informerar pensionärerna

Erik och Siv Albertsson

Filip Gerhardsson och Helena Brännström

Rolf Westerlind och Thure Jacobsson

Inger och Lars Öberg, Stig Helgesson och Per Lillieroth

Staffan Egervall och Helge Nygren

Klubbens ordförande Roland Gladh lyssnar på länspolismästare Krister Sandqvist

Maud Jacobsson och Maila Wilhelmsson