Polisens Pensionärsklubb i Umeå

Fr.o.m. 1.1.1965

 

CENTRALVAKTOMRÅDE

Stationeringsort: Umeå

 

KANSLI                                                                       1 polismästare                         Bo 1                            1 polisintendent                      Ao 25                          1 kontorsskrivare                     Ao 13                          1 kontorist                               Ao 9                            2 kanslibiträden                       Ao/Ae 7                      1 kontorsbiträde                      rb

 

ORDNINGSAVDELNING

1 poliskommissarie                  Ao 23

Övervakningssektion

? förste polisassistenter           Ao 17

? förste poliskostaplar/

   poliskonstaplar              Ao 15/13/11

2 kanslibiträden                       Ao/Ag 7

Skyddssektion

1 förste polisassistent              Ao 19

1 förste polisassistent              Ao 17

1 förste poliskostapel              Ao 15

? förste poliskostapel/

   poliskonstaplar               Ao 15/13/11

Trafiksektion

1 förste polisassistent              Ao 17

? förste poliskostaplar/

poliskonstaplar                Ao 15/13/11

 

UTREDNINGSAVDELNING

1 poliskommissarie                  Ao 23

1 kanslibiträde                         Ao/Ae 7

1 kontorsbiträde                      rb

Kriminalsektion

1 poliskommissarie                  Ao 21

2 förste kriminalassistenter      Ao 19

3 förste kriminalassistenter      Ao 17

4 kriminalassistenter                Ao 15

1 kanslibiträde                         Ao/Ae 7

1 kontorsbiträde                      rb

Utredningsgrupp

2 polisassistenter                     Ao 15

1 förste poliskostapel/

   poliskonstapel                Ao 15/13/11

Teknisk sektion

1 förste polisassistent              Ao 19

1 förste polisassistent              Ao 17

1 fotobiträde                           Ao/Ae 7

 

 

  VÄNNÄS LOKALVAKTOMRÅDE

Stationeringsort:   Vännäs

1 förste polisassistent              Ao 17

2 förste poliskonstaplar           Ao 13

1 poliskonstapel                      Ao 11

1 kontorsbiträde                      rb

Stationeringsort:   Bjurholm

2 förste poliskonstaplar           Ao 13

1 poliskonstapel                      Ao 11

                  --------------

 

SAMBANDSTJÄNST (mellan kustdistriktet och

vederbörande länspolischefer och polischefer)

Stationeringsort:   Umeå

1 förste polisassistent              Ao 19

 

HOS LÄNSPOLISCHEFEN

Stationeringsort:   Umeå

1 förste polisassistent              Ao 19

1 förste polisassistent              Ao 17

2 förste poliskonstaplar           Ao 15

6 förste poliskonstaplar           Ao 13

4 poliskonstaplar                     Ao 11

1 kanslibiträde                         Ao/Ae 7

 

 

Allmän utredningssektion

1 förste polisassistent              Ao 17

1 polisassistent                        Ao 15

7 förste poliskostaplar/          

poliskonstaplar                       Ao 15/13/11

1 kanslibiträde                        Ao/Ae 7

 

1 receptionsm (?)

Personalen organisatoriskt inordnad under

föreståndaren för skyddssektionen

 

ÖVRIG PERSONAL

13 poliskonstaplar                   Ao 9/11

1 expeditionsvakt                   ma

1 garagebiträde                       ma

 

Stationeringsort:   Holmsund

1 förste poliskonstapel            Ao 15

1 förste poliskonstapel            Ao 13

1 poliskonstapel                      Ao 11

Stationeringsort:   Hörnefors

1 förste poliskonstapel            Ao 13

1 poliskonstapel                      Ao 11

                      -------------

 

NORDMALINGS LOKALVAKTOMRÅDE

Stationeringsort:   Nordmaling

1 förste polisassistent              Ao 17

2 förste poliskonstaplar           Ao 13

1 poliskonstapel                      Ao 11

1 kontorsbiträde                      rb

                      -------------

 

ROBERTSFORS LOKALVAKTOMRÅDE

Stationeringsort:   Robertsfors

1 förste polisassistent              Ao 17

1 förste poliskonstapel            Ao 13

1 poliskonstapel                      Ao 11

1 kontorsbiträde                      rb

                      -------------

 

VINDELNS LOKALVAKTOMRÅDE

Stationeringsort:   Vindeln

1 förste polisassistent              Ao 17

2 förste poliskonstaplar           Ao 13

1 poliskonstapel                      Ao 11

1 kontorsbiträde                      rb

S A M M A N S T Ä L L N I N G

 

Ordinarie tjänstemän:                              

1 polismästare                         Bo  1

2 poliskommissarier                Ao 23

1 kriminalkommissarie            Ao 21

1 poliskommissarie                 Ao 21

2 förste kriminalassistenter      Ao 19

4 förste polisassistenter           Ao 19

5 förste kriminalassistenter     Ao 17

14 förste polisassistenter         Ao 17

9 förste poliskonstaplar           Ao 15

4 kriminalassistenter                Ao 15

3 polisassistent                        Ao 15

30 förste poliskonstaplar         Ao 13

1 kontorsskrivare                     Ao 13 

22 poliskonstaplar                   Ao 11

1 kontorist                               Ao 9

4 kanslibiträden                       Ao 7

 

Extra ordinarie tjänstemän:

1 polisintendent                      Ao 25

13 poliskonstaplar                   Ao 9/11

4 kanslibiträden                       Ao 7

 

Övriga befattningshavare:

1 fotobiträde                           rb

7 kontorsbiträden                    rb

1 expeditionsvakt                    ma

1 garagebiträde                       ma

Summa: 132