Polisens Pensionärsklubb i Umeå

 Styrelse för verksamhetsåret 2024 har följande utseende:

 

 

Ordförande: Jerry Sandström

Vice ordförande: Dan Andersson

Sekreterare: Sam Sehlström

Kassör: Thomas Burström      

Övriga ledamöter:

Margit Lindblom

Suppleanter:  Gunborg Hammarström och Jan Westerberg

 

Revisorer:  Per Lillieroth och Åke Pettersson