Polisens Pensionärsklubb i Umeå

 

På de efterföljande sidorna kommer styrelsen för de olika åren att presenteras.

 

Det finns även en flik som heter "internt för styrelsen" och med underliggande sidor och de sidorna är till enbart för styrelsen. De sidorna kräver därför en inloggning. Sidan har tillkommit av praktiska skäl då det blir enkelt för styrelsen att dela dokument, typ arbetsmaterial med varandra. Det finns även ett beslut på att revisorerna ska ha tillgång till de skyddade sidorna.