Polisens Pensionärsklubb i Umeå

Styrelsen för verksamhetsåret 2018 har följande utseende:

 

 

Ordförande: Sam Sehlström, telefon 090 - 131456 eller 070 - 382 00 43

 

Vice ordförande: Dan Andersson

 

Sekreterare: Berit Wikdahl, 090 - 121660 eller 070 - 345 78 16

 

Kassör: Staffan Egervall, telefon  070-206 08 34     

 

Övriga ledamöter:

 

Jerry Sandström, tillika klubbmästare

 

Suppleant Thomas Burström - tillika vice kassör

Suppleant: Kjell Westerlund

 

Revisorer:  Per Lillieroth och Sture Arvidsson