Polisens Pensionärsklubb i Umeå

 

Styrelsen för verksamhetsåret 2010 har följande utseende

 

Ordförande: Roland Gladh, telefon 090 - 44132 eller 070-640 10 52

Vice ordförande: Martin Wiklund, telefon 070 - 290 67 26

Sekreterare: Margareta Lindqvist

Kassör: Frank Hagström, telefon 090 - 131357 eller 070 - 572 00 14

Övriga ledamöter:

Sam Sehlström, telefon 090 - 131456 eller 070 - 382 00 43

Paul Helmersson

Yvonne Lundqvist, tillika klubbmästare

 

Revisorer: Sigurd Nordlander och Nils-Ivar Holmgren