Polisens Pensionärsklubb i Umeå

 

 

Styrelsen för verksamhetsåret 2012 har följande utseende

 

Ordförande: Roland Gladh, telefon 090 - 44132 eller 070-640 10 52

Vice ordförande: Martin Wiklund, telefon 070 - 290 67 26

Sekreterare: Margareta Lindqvist, telefon 090 - 120062

Kassör: Staffan Egervall, telefon 090 - 109965

Övriga ledamöter:

Sam Sehlström, telefon 090 - 131456 eller 070 - 382 00 43

Frank Hagström, tillika klubbmästare, telefon 090 -  131357

Suppleant Paul Helmersson

 

Revisorer: Sigurd Nordlander och Nils-Ivar Holmgren