Polisens Pensionärsklubb i Umeå

Styrelsen för verksamhetsåret 2015 har följande utseende:

 

 

Ordförande: Sam Sehlström, telefon 090 - 131456 eller 070 - 382 00 43

 

Vice ordförande: Martin Wiklund, telefon 070 - 290 67 26

 

Sekreterare: Berit Wikdahl, 090 - 121660 eller 070 - 345 78 16

 

Kassör: Staffan Egervall, telefon  070-206 08 34        

 

Övriga ledamöter:

 

Jerry Sandström, tillika klubbmästare

 

Suppleant Paul Helmersson

Suppleant: Gösta Hellberg

 

 

 

Revisorer: Sigurd Nordlander och Per Lillieroth

 

                       Bilden: fr v Staffan Egervall, Jerry Sandström, Gösta Hellberg

                       Berit Wikdahl, Sam Sehlström och Paul Helmersson